ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy 

Migrena może być wywołana przez różne czynniki między innymi przez dietę, stres, alergeny czy zmiany pogody. Atak może trwać od kilku minut do kilku dni, a w niektórych przypadkach może zupełnie wyłączać z życia cierpiącą osobę. Migrena jest także jedną z wiodących przyczyn nieobecności w pracy. W jednym z największych badań w tym zakresie we Włoszech, zespół badaczy oceniał skuteczność akupunktury w porównaniu do różnych terapii farmakologicznych, stosowanych w leczeniu bólu migrenowego. Ich rezultaty, opublikowane w „The Journal of Chinese Medicine”, pokazały, że pacjenci leczeni za pomocą akupunktury, mieli rzadziej epizody bólu, opuszczali mniej dni w pracy oraz nie doświadczali objawów niepożądanych terapii farmakologicznej, stosowanej w leczeniu migreny.

W badaniu obserwowanych było 120 pacjentów z migreną bez aury, którzy zostali podzieleni na dwie grupy po 60 pacjentów. Pierwsza grupa była leczona akupunkturą (maksymalnie trzy serie po 10 zabiegów dwa razy w tygodniu, z tygodniową przerwą pomiędzy seriami. Igły były umieszczane w pięciu punktach – St8, GB5, GB20, Du20, Lu7 z zastosowaniem techniki redukcyjnej. Pacjenci z drugiej grupy otrzymywali leczenie farmakologiczne (dwa lub trzy leki spomiędzy leków stosowanych w leczeniu migren).

Wszyscy pacjenci mieli przeprowadzone badanie lekarskie na początku obserwacji, po trzech, sześciu i dwunastu miesiącach. Pacjenci zostali także poproszeni o monitorowanie czasu trwania i nasilenia objawów, ogólnej kondycji psychofizycznej, objawów niepożądanych oraz absencji w pracy.

Analiza wyników obu podgrup wykazała, że akupunktura znacznie efektywniej wpłynęła na redukcję objawów migrenowych niż jakiekolwiek zastosowane leczenie farmakologiczne. Poza tym, w grupie pacjentów leczonych akupunkturą, nie zanotowano żadnych objawów niepożądanych.

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy