Blok Mąż/Żona (zaburzenie równowagi energetycznej typu Mąż/ Żona; rozszczepienie energii Yin i Yang)


W Klasycznej Medycynie Chińskiej uważa się, że istnieje energia męska Yang i energia kobieca Yin. Idealnie istnieje równowaga pomiędzy męską i żeńską energią. Chińczycy myśleli o mężu i żonie w tradycyjnych rolach. Większy i silniejszy mąż był łowcą/zbieraczem, a żona wychowywała. Mąż był żywicielem, obrońcą, zapewniającym siłę fizyczną, ochronę, wyżywienie. Żona tworzyła dom, zapewniając wewnętrzną siłę, wsparcie i stabilność. Jeśli role męża i żony płyną zgodnie z zaleceniami natury, rodzina rozwija się pomyślnie, a ciało funkcjonuje w równowadze. Dom/ Rodzina jest skazana na zagładę, gdy żona zaczyna przejmować obowiązki męża, wkrada się i zaczyna panować chaos, ciągła rywalizacja i konflikty. Chociaż terminologia i odniesienia mogą nie odpowiadać współczesnym czasom, problem braku równowagi nadal istnieje i ukazuje wyraźną nierównowagę energii męskiej i żeńskiej.

5elementow.jpgJako praktyk Klasycznej Medycyny Chińskiej, badam pulsy (pulsy energetyczne 12 podstawowych narządów), aby uzyskać wgląd w tę energię. Pulsy po lewej stronie są skojarzone z Mężem, podczas gdy impulsy po prawej stronie są skojarzone z Żoną. Pulsy męża obejmują jelito cienkie, serce, pęcherzyk żółciowy, wątrobę, pęcherz moczowy i nerkę. Strona męża w Cyklu Sheng jest związana ze wznoszącą się energią. Pulsy żony obejmują jelito grube, płuca, żołądek, śledzionę, osierdzie i potrójny podgrzewacz. Strona żony Cyklu Sheng jest związana z energią zstępującą i receptywną.


Brak równowagi Mąż-Żona jest sygnalizowany, gdy suma impulsów po prawej stronie jest większa niż po lewej stronie, co świadczy o załamaniu pracy 12 Urzędników pracujących razem. Całkowita suma opiera się na sile i jakości impulsów. Najważniejszym czynnikiem do rozważenia jest to, że tętno żony będzie twarde, napięte i agresywne w porównaniu z tętnem męża, które jest słabe, słabe i wiotkie.


Brak równowagi między mężem a żoną wskazuje na poważną blokadę energetyczną. Strona żony przejmuje władzę, co jest sprzeczne z naturą. Żona nie jest przygotowana do wykonywania pracy męża, a mąż nie jest przygotowany do wykonywania pracy żony. Ani żona, ani mąż nie są lepsi od siebie, ale raczej różni. Brak równowagi między mężem a żoną jest oznaką kapitulacji, tego, że natura się poddała. Naturalne wewnętrzne zasoby uzdrawiające człowieka stają się bezsilne. Jeśli blokada energetyczna nie zostanie usunięta, może to oznaczać niewydolność narządów, śmiertelną patologię, zły stan zdrowia lub przedwczesną śmierć. W przypadku wykrycia zaburzenia równowagi mąż-żona należy leczyć na wczesnym etapie leczenia, aby jak najszybciej skorygować brak równowagi. Uważa się, że jest to sytuacja wymagająca pilnego postępowania, sytuacja alarmowa.


Istnieje wiele powodów, dla których może wystąpić brak równowagi między mężem a żoną. Bardzo często brak równowagi jest spowodowany traumą lub stratą w relacjach osobistych w życiu. Pacjenci ci często nie przyznają się, nawet sami przed sobą, że wydarzenie lub trauma były zbyt trudne do rozwiązania. Brak równowagi w relacji ze sobą może również powodować brak równowagi między mężem a żoną. Ktoś, kto jest wyjątkowo uległy i rezygnuje z całej swojej autonomii, może mieć brak równowagi. Przyczyną braku równowagi między mężem a żoną może być zbyt duża odpowiedzialność i utrzymujące się stresy. Choroba, która utrzymuje się przez długi czas, nieubłaganie może doprowadzić do tej nierównowagi. Trwały stres fizyczny, emocjonalny, psychiczny lub duchowy z biegiem czasu może również powodować brak równowagi. Używanie narkotyków lub toksyczność leków, żywności lub środowiska może powodować brak równowagi między mężem a żoną. Istnieje wiele zmiennych, w tym styl życia i ilość zużywanej energii.


Głównym celem leczenia zaburzenia równowagi między mężem a żoną jest przeniesienie energii ze strony żony na stronę męża w celu przywrócenia naturalnej równowagi. Jakiekolwiek leczenie będzie nieskuteczne, jeśli brak równowagi między mężem a żoną nie zostanie rozwiązany. Po przywróceniu energii powrót do zdrowia jest często dramatyczny i szybko osiągany. Jednak bez odpowiednich zmian w stylu życia, które wspomogą energię, możliwe jest, że brak równowagi powróci. Brak równowagi mąż-żona nie ulegnie samo korygowaniu, ponieważ jego obecność sugeruje, że natura już się poddała.


Pierwszy protokół polega na bezpośrednim przekazaniu energii od żony do męża za pomocą cyklu Sheng i Ko. BL67 i KI7 są tonizowane, aby przenosić energię z metalu do wody wzdłuż cyklu Sheng. Energia jest przenoszona w cyklu Ko z metalu do drewna przez LV4 i ziemi do wody przez KI3. Wreszcie, punkty źródłowe Ognia wykorzystują do wydobycia energii z siebie w elemencie Ognia za pomocą HT7 i SI4. Poszukujemy zmian w impulsach, gdy strona żony złagodzi się, a strona męża wzmocni, a w idealnym przypadku jakościowa suma energii męża będzie większa niż żony. Jeśli nie ma postępu, zaleca się drugi protokół, który jest bardziej rozbudowany. Jeżeli i ten nie przyniesie oczekiwanej zmiany, czas na trzeci protokół, który polega na uspokojeniu żony i wzmocnieniu męża. Będziemy używać powiązanych punktów efektu/punktów Shu w trybie dwustronnym. Uspokajamy stronę żony: CS - BL14, SP - BL20 i LU - BL13 wkłuwając igły i pozostawiając je do czasu zmiany tętna. Następnie tonizujemy stronę męża za pomocą punktów AEP/Shu: HT – BL15, LV – BL18 i KI – BL23. Moxę można dodawać wyłącznie w celu tonizacji. Jeśli w dalszym ciągu nie ma zmiany tętna, można wrócić do pierwszego protokołu. Jeśli nie nastąpi żadna zmiana w pulsie, czwartym protokołem w przypadku bardzo upartych zaburzeń równowagi między mężem a żoną jest zastosowanie Techniki 4 Igieł. Metoda ta polega na bardzo silnym usypianiu urzędnika lub uspokojeniu go. Jeden po drugim uspokajaj Ziemię, Metal i CS, a następnie tonizuj Wodę, Drewno i HT. Jeżeli brak równowagi między mężem a żoną w dalszym ciągu nie ustępuje, musimy zaakceptować fakt, że klient znajduje się w stanie terminalnym.


Ciało służy jako system alarmowy. Brak równowagi męża i żony jest jednym z aktywowanych alarmów. Kiedy coś jest niezrównoważone, wiemy o tym, ponieważ po prostu nie czujemy się dobrze. Moment, w którym nie czujemy się dobrze, jest dla nas okazją do spojrzenia w głąb siebie i poszukiwania równowagi. Rozjaśnienie braku równowagi wzmacnia uzdrowiciela w każdym z nas. Regularne sesje z akupunkturzystami i osobami zajmującymi się pracą z ciałem rozwiążą codzienne, tygodniowe lub miesięczne problemy i pomogą ciału w samoleczeniu, ułatwiając jego własny proces gojenia. Każde ciało jest wspaniałym uzdrowicielem. To dar dotknąć wewnętrznego uzdrowiciela i wesprzeć ten proces.

 

Bibliografia:
Klasyczna akupunktura pięciu elementów, tom 2, JR Worsley
Akupunktura dzisiaj: brak równowagi między mężem i żoną Neil Gumenick
Osobiste notatki z zajęć SAT 2006-2010
The body serves as an alarm system. Husband Wife Imbalance is serves as one of the alarms being activated. When something is out of balance, we know it, because we simply don’t feel well. The moment that we don’t feel well is an opportunity for us to look within and search for balance. Illuminating the imbalance empowers the healer within each of us. Regular sessions with acupuncturists and bodyworkers will address one’s day to day or week to week or month to month concerns, but they will also help one’s body to heal itself through facilitating the body’s own healing process. Every body is a magnificent healer. It is a gift to touch the healer within and support that process.
References:
Classical Five Element Acupuncture, Volume 2 by JR Worsley
Acupuncture Today: The Husband/Wife Imbalance by Neil Gumenick
Personal Class Notes ITEA 2019

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy