Akupunktura wykazuje kliniczną skuteczność w powrocie do zdrowia po utracie węchu. Pacjenci z COVID-19 (koronawirusem) często doświadczają osłabienia węchu, z medianą powrotu zmysłów smaku i węchu w ciągu ośmiu dni. Jednak w przypadkach COVID-19 odnotowano długoterminowy wpływ zarówno na smak (smak), jak i węch. Badania nad zdolnością akupunktury do poprawy przywracania węchu wskazują, że jest to potencjalnie skuteczna metoda leczenia w łagodzeniu anosmii, dysosmii, zawrotów głowy, hiposmii, zaburzeń smaku i bezzębia w powrocie do zdrowia po wirusowym leczeniu.

COVID-19 stanowi wyzwanie, ponieważ trwa zakończenie większości aktualnych badań. Patrząc na wcześniejsze badania, kontrolowane badanie kliniczne opublikowane w Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery wykazało, że akupunktura jest skuteczna w przywracaniu węchu u pacjentów z dysosmią (dysfunkcją węchu) z powodu infekcji wirusowych. Warto zauważyć, że pacjenci, którzy wyzdrowiali po zastosowaniu akupunktury, nie odpowiadali na konwencjonalne leczenie farmakologiczne. Wyniki wskazują, że dodatkowe badania są uzasadnione.

W badaniu wykorzystano eksperta akupunkturzystę. Zabiegi akupunktury trwały 30 minut, a zastosowano następujące punkty akupunktury:

 • GV16 (Fengfu)
 • GV20 (Baihui)
 • LI20 (Yingxiang)
 • LU7 (Lieque)
 • LU9 (Taiyuang)
 • ST36 (Zusanli)
 • KD3 (Taixi)

Wszyscy pacjenci otrzymali kilka zabiegów akupunktury w okresie 10 tygodni. Analiza statystyczna ujawnia znaczną poprawę stanu pacjentów otrzymujących akupunkturę w porównaniu z grupą kontrolną. W HealthCMi chcielibyśmy, aby włączenie GV24 (Shenting) było uwzględnione w przyszłych selekcjach akupunktów w badaniach, biorąc pod uwagę znaczenie akupunktury skóry głowy w chorobach neurologicznych wpływających na węch i mózg.

W innym badaniu dotyczącym powirusowych zaburzeń węchowych tradycyjna chińska akupunktura „znacząco poprawiła wyniki czynności węchowej u pacjentów, którzy przeszli akupunkturę w porównaniu z grupą obserwacyjną”. Wyniki zostały potwierdzone przy użyciu testu identyfikacji zapachów Uniwersytetu Pensylwanii (UPSIT). Nad przebiegiem leczenia czuwał profesor akupunktury z ponad 50-letnim doświadczeniem. W badaniu zastosowano punkty akupunkturowe LI20 (Yingxiang) i M-HN-14 (Bitong).

Potwierdzenie wyżej wymienionych wyników zajmie nowej fali badań. Wiemy jednak; że akupunktura okazała się skuteczna w zapobieganiu uszkodzeniom komórek i gruczołów głowy i szyi. Na przykład naukowcy z University of Texas MD Anderson Cancer Center (Houston) i Fudan University Cancer Center (Szanghaj) doszli do wniosku, że akupunktura „skutkowała znacznie mniejszą liczbą i mniej poważnymi objawami RIX [wywołanej promieniowaniem kserostomii] 1 rok po leczeniu w porównaniu z SCC [opieka standardowa kontrola]." Ślepe badanie wpływu akupunktury na pacjentów z rakiem głowy i szyi poddawanych radioterapii pokazuje przełomowe wyniki.

Radioterapia może spowodować trwałe uszkodzenie gruczołów ślinowych i często dochodzi do RIX z powikłaniami obejmującymi utrudnione lub bolesne przełykanie, zaburzenia smaku (zaburzenia smaku), problemy z zębami, bezsenność i trudności z mówieniem.

Miary wyniku oparto na kwestionariuszu, przepływie śliny, częstości występowania kserostomii, zawartości śliny i jakości życia. Rok po zakończeniu wszystkich zabiegów akupunktury grupa akupunktury utrzymywała znacznie wyższe wskaźniki skuteczności u pacjentów w porównaniu ze standardową opieką i grupą kontrolną pozorowaną. Wszystkie zabiegi akupunktury były wykonywane przez licencjonowanych akupunkturzystów przeszkolonych w University of Texas MD Anderson Cancer Center. Zastosowano następujące punkty akupunktury:

 • CV24
 • LU7
 • KD6
 • Uszny: Shenmen, Punkt Zero, Ślinianka 2 Prime, Krtań

Igły do ​​akupunktury typu body miały wymiary 0,25 mm × 40 mm, a igły do ​​akupunktury uszne miały wymiary 0,16 mm × 15 mm. Zabiegi akupunktury wykonywano 3 razy w tygodniu przez 6-7 tygodni radioterapii. Naukowcy doszli do wniosku, że akupunkturę „należy brać pod uwagę w zapobieganiu kserostomii wywołanej promieniowaniem”. 

W raportach dotyczących COVID-19 cytuje się obecnie termin „długodystansowiec” w odniesieniu do pacjentów, u których występują trwałe skutki uboczne związane z chorobą. Często przytacza się osłabienie zmysłu smaku, węchu i chroniczne zmęczenie. Podkreśla to potrzebę skutecznych metod leczenia pacjentów z COVID-19.

Wstępne wyniki nowoczesnych badań nad akupunkturą zostaną przejrzane przez dział aktualności HealthCMi po zakończeniu badań. W odniesieniu do tradycyjnej chińskiej medycyny ziołowej ukończono już kilka badań. W badaniu 662 pacjentów chińska medycyna ziołowa znacznie zmniejszyła śmiertelność z powodu COVID-19.

W innym badaniu pacjentów z COVID-19 z zapaleniem płuc naukowcy doszli do wniosku, że dodanie chińskiej medycyny do konwencjonalnej opieki poprawia skuteczność kliniczną. Naukowcy zauważają, że medycyna chińska „znacznie zwiększyła współczynnik konwersji ujemnych kwasów nukleinowych wirusa”. Dodają, że medycyna chińska „znacząco zmniejszyła stan zapalny płuc”, „poprawiła funkcję immunologiczną gospodarza”, a medycyna chińska „wykazała lepsze wyniki” w zakresie poprawy „współczynnika skuteczności klinicznej, współczynnika konwersji ujemnych kwasów nukleinowych wirusa, współczynnika remisji zapalenia płuc i biochemii markery ”.

Wyniki laboratoryjne wskazują, że chińska medycyna ziołowa jest skuteczna. Badania pokazują, że chiński opatentowany lek ziołowy Lianhua Qingwen Capsules zmniejsza liczbę cząstek wirusa w komórkach zakażonych SARS-CoV-2. Transmisyjna mikroskopia elektronowa potwierdza, że ​​cząsteczki wirusa na powierzchni błony komórkowej, w cytoplazmie i w pęcherzykach osocza zmniejszają się w komórkach traktowanych Lianhua Qingwen Capsules.

W badaniu klinicznym naukowcy doszli do wniosku, że kapsułki Lianhua Qingwen poprawiają wskaźnik powrotu do zdrowia po objawach COVID-19, skracają czas od wystąpienia pierwszych objawów do wyzdrowienia i poprawiają morfologiczną regenerację po nieprawidłowościach radiologicznych klatki piersiowej.

źródło:healthcmi.com

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy