Naukowcy z Guangzhou Zengcheng Hospital of Traditional Chinese Medicine przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne i ustalili, że akupunktura z ciepłą igłą osiąga 96,15% całkowitej skuteczności w leczeniu bólu spowodowanego rwą kulszową. 

Porównując protokoły leczenia, porównano dwa rodzaje akupunktury. 

Dwie grupy otrzymały identyczne leczenie przy użyciu akupunktury; jednak jedna grupa otrzymała również akupunkturę ciepłą igłą poprzez moksypustię. Akupunktura z ciepłą igłą dawała 96,15% całkowitej skutecznej stopy w porównaniu z nieogrzewanymi igłami, która osiągnęła 69,23% całkowitej skutecznej stawki.

 1rwakulszowa.jpeg

Naukowcy zastosowali następujący projekt badania.

Pięćdziesięciu dwóch pacjentów zostało przyjętych do szpitala. Pacjenci zostali losowo podzieleni na grupę obserwacyjną i grupę do akupunktury z ciepłą igłą, po 26 pacjentów w każdej grupie. W grupie obserwacyjnej 14 pacjentów było mężczyznami i 12 kobietami. Zakres wieku wynosił od 46 do 68 lat. Średni wiek wynosił 54,28 ± 3,52 roku. Tych 26 pacjentów miało przebieg choroby trwający od 1 do 5 lat. W grupie z ciepłą akupunkturą 11 pacjentów było mężczyznami i 12 kobietami. Zakres wieku wynosił od 46 do 69 lat. Średni wiek wynosił 54,30 ± 3,57 roku. Przebieg choroby wynosił średnio 3,27 ± 0,31 roku.

Wszyscy pacjenci spełniali kryteria włączenia rwy kulszowej. Kryteria wykluczenia były następujące: zaburzenia czynnościowe z upośledzeniem ważnych narządów, nowotwory złośliwe, choroby zakaźne, ciąża, choroby ortopedyczne. Obie grupy otrzymały elektroakupunkturę. W pierwszej kolejności zastosowano akupunkturę manualną. Zastosowano łagodną technikę wzmacniania-osłabiania (ping bu ping xie).

Po osiągnięciu odczucia deqi, igły podłączono do urządzenia do elektroakupunktury z falą ciągłą (50 Hz). Sesja ta trwała 30 minut, a cały zabieg obejmował 10 sesji. Igły nitkowate o wymiarach 0,35 × 25 mm zastosowano w następujących punktach akupunkturowych:

  • BL40 (Weizhong)
  • BL23 (Shenshu)
  • BL25 (Dachangshu)

Igły nitkowate o wymiarach 0,35 mm x 50 mm zastosowano do następujących punktów akupunkturowych:

  • GB31 (Fengshi)
  • BL54 (zhibian)
  • GB30 (Huantiao)

Jedna grupa otrzymała ciepłą akupunkturę na uchwytach igieł do akupunktury. Moksę wymieniano co 15 minut. Sesje trwały 30 minut. Skuteczność leczenia dla każdego pacjenta podzielono na 3 kategorie:

  • Niezwykle skuteczny: brak promieniującego bólu w talii, biodrach i nogach w połączeniu z elastycznym ruchem ciała.
  • Skuteczne: znaczne złagodzenie promieniującego bólu, normalny ruch ciała.
  • Nieskuteczne: brak widocznej ulgi w bólu, upośledzenie ruchu fizycznego.

Spośród 26 przypadków w grupie akupunktury z ciepłą igłą, 10 przypadków było skutecznych, 15 było skutecznych, 1 przypadek był nieskuteczny, co daje łączną efektywną stopę 96,15%. Jednak całkowita efektywna stopa procentowa w grupie kontrolnej wyniosła 69,23%.

Wyniki pokazują, że akupunktura z ciepłą igłą jest bezpieczną i skuteczną opcją leczenia pacjentów z rwą kulszową. Naukowcy zauważają, że rwa kulszowa może być klasyfikowana jako choroba bi (痹症), w oparciu o zasady tradycyjnej medycyny chińskiej. Zintegrowany schemat leczenia akupunktury i moxibustion aktywuje qi i krew, a także reguluje meridiany i zabezpieczenia. Dodają, że wcześniejsze badania pokazują, że termopunktury odgrywa rolę w zmniejszaniu stanu zapalnego u pacjentów z rwą kulszową. [2]

Odnośniki

[1] Badania klinicznej skuteczności i bezpieczeństwa ciepłej akupunktury w leczeniu rwy kulszowej, Ye Weihan, Zeng Weiquan, Shenzhen Journal of Integrated Chinese and Western Medicine, sierpień 2020.
[2] Ocena klinicznej skuteczności i bezpieczeństwa ciepłej akupunktury w leczeniu rwy kulszowej, Hupeng, China Prac Med, grudzień 2017

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy