Akupunktura jest skuteczna w leczeniu migren przedsionkowych. Szpital Afiliowany Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Shanxi przeprowadził badanie kliniczne i ustalił, że akupunktura z moxibustionem jest skuteczniejsza niż flunaryzyna w łagodzeniu lub eliminacji zawrotów głowy i bólu głowy spowodowanych migrenami przedsionkowymi. Akupunktura z ciepłą igłą przyniosła znacznie większą poprawę kliniczną i mniejszą częstość nawrotów niż flunaryzyna. [1] Następujące parametry pomiarowe zostały zarejestrowane i ocenione: Inwentaryzacja HCP zawrotów głowy (DHI), wizualna skala analogowa (VAS) i czas trwania zawrotów głowy.

Naukowcy zauważają, że zasady jing-luo mają zastosowanie do ich protokołów leczenia. Podejście do opieki nad pacjentem opierało się na zasadzie leczenia polegającej na poprawie qi i krążenia krwi do mózgu i głowy za pomocą ciepłej akupunktury igłowej. Liczebność próby pacjentów składała się z 68 pacjentów przyjętych do szpitala. 68 pacjentów zostało losowo podzielonych na grupę obserwującą monoterapię lekiem i grupę z ciepłą igłą do akupunktury, po 34 pacjentów w każdej grupie. Uczestnicy badania nie wykazywali znaczących różnic w przebiegu choroby lub średnim wieku w chwili przyjęcia. Pod względem kryteriów włączenia próbka spełniała wymogi Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3).

Grupa obserwująca lek otrzymywała regularne dawki flunaryzyny (5 mg) przez okres dwóch tygodni, ale nie otrzymała żadnej akupunktury. Flunaryzyna jest lekiem rozszerzającym naczynia krwionośne, lekiem przeciw zawrotom głowy, antagonistą receptora histaminowego (lekiem przeciwhistaminowym) i blokerem kanału wapniowego. Grupa akupunktury otrzymała zabiegi akupunktury w pozycji leżącej; nie otrzymali jednak żadnych leków. Następujące punkty akupunkturowe były używane z igłami nitkowatymi 0,35 mm (marka Hwato / Huatuo):

 • GV20 (Baihui)
 • KD3 (Taixi)
 • GB20 (Fengchi)
 • MHN9 (Taiyang)
 • GB8 (Shuaigu)
 • ST36 (Zusanli)
 • SP6 (Sanyinjiao)
 • LV3 (Taichong)

W przypadku pierwszych dwóch punktów zastosowano metodę tonizującą (Bu Fa), a dla pozostałych punktów zastosowano łagodną metodę wzmacniająco-osłabiającą (Ping Bu Ping Xie Fa). Głębokość i kąt igły różniły się w zależności od użytych punktów akupunkturowych. W przypadku obustronnego Fengchi igły wprowadzano ukośnie w kierunku czubka nosa. W przypadku Baihui i Shuaigu igły wprowadzano ukośnie-poprzecznie, osiągając głębokość 0,8 cun. W przypadku Taiyang i Taichong igły wprowadzano prostopadle do 0,8 cun. W przypadku Zusanli i Sanyinjiao igły były wstawiane prostopadle do 1 cun. Igły trzymano przez 30 minut przed usunięciem.

Kawałki Moxibustion o długości dwóch centymetrów zostały połączone z Baihui, Taiyang, Shuaigu, Zusanli i Sanyinjiao. Podczas leczenia na każdej rękojeści igły wypalono dwa kawałki moksybustu. Codzienne zabiegi akupunktury stosowano przez okres dwóch tygodni. Oceny kontrolne przeprowadzono 8 tygodni po zakończeniu leczenia.

Naukowcy zauważają, że w poprzednim badaniu porównano skuteczność akupunktury z ciepłą igłą i ziół z pacjentami otrzymującymi ibuprofen i chlorowodorek flunaryzyny. To badanie wykazało podobne wyniki. [2] Badanie koncentrowało się na migrenach bez aury spowodowanych zastojem krwi typu zimnego i obejmowało zarówno akupunkturę, jak i ziołolecznictwo. Ziołową formułą dla wszystkich pacjentów był Xue Fu Zhu Yu Tang. Badaniami objęto łącznie 84 pacjentów, w tym 42 osoby odpowiednio w grupie obserwacji i akupunktury z ciepłą igłą. W punktach akupunktury zastosowano metodę skręcania i redukcji:

 • GB20 (Fengchi)
 • GB40 (Qiuxu)
 • SP6 (Sanyinjiao)
 • CV4 (guanyuan)

Po osiągnięciu odczucia deqi igły pozostawiono na 30 minut. Moxa została przymocowana do końcówek igieł i lek podawano codziennie przez 4 tygodnie. Po zakończeniu leczenia grupa z akupunkturą ciepłą igłą wykazała większą poprawę wszystkich parametrów pomiarowych. Wyniki VAS pacjentów spadły z 15,27 ± 2,43 do 8,03 ± 1,14, czyli więcej niż zmiana wykazała w grupie leków. Na podstawie krótkiej ankiety dotyczącej zdrowia w MOS item (SF-36), ogólny stan fizyczny i stan zdrowia psychicznego pacjentów również zmienił się bardziej znacząco w grupie stosującej akupunkturę ciepłą igłą. Wspomniane badania kliniczne wskazują, że akupunktura ciepłymi igłami jest skutecznym sposobem leczenia migreny.

 

[1] Zhao Ziye, Wang Piming, Clinical Observation on 34 Cases of Vestibular Migraine with Deficiency of Qi and Blood Treated by Warming Acupuncture, Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy,2021,Vol. 30,No. 4. [2] Xuefu Zhuyu Decoction Combined with Warm Needle Moxibustion for the Treatment of 42 Cases of Migraine without Aura of Cold Blood Stasis Type. Wu Can, Deng Xingxing, (Qionghai City Hospital of Traditional Chinese Medicine, Qionghai, Hainan, 571400), Forum on Traditional Chinese Medicine, Nov. 2020, v. 35, no. 6.


Źródło: healthcmi.com

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy