Akupunktura a dna moczanowa.

Akupunktura jest skutecznym sposobem leczenia łagodzenia dny moczanowej.

Akupunktura jest skutecznym sposobem leczenia łagodzenia dny moczanowej. Naukowcy ze Szpitala Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Foshan połączyli akupunkturę ucha z akupunkturą ciepłą igłą i ustalili, że połączone podejście znacznie zwiększa skuteczność terapii lekowej. Monoterapia lekowa dała 81,67% całkowitej skuteczności. Dodanie akupunktury do terapeutycznego schematu opieki zwiększyło całkowitą skuteczność do 95%. Co równie ważne, wskaźnik pełnego wyzdrowienia był znacznie wyższy u pacjentów, którzy otrzymali akupunkturę.

Potwierdzenie sukcesu akupunktury w leczeniu migreny

Akupunktura jest skuteczna w leczeniu migren przedsionkowych. Szpital Afiliowany Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Shanxi przeprowadził badanie kliniczne i ustalił, że akupunktura z moxibustionem jest skuteczniejsza niż flunaryzyna w łagodzeniu lub eliminacji zawrotów głowy i bólu głowy spowodowanych migrenami przedsionkowymi. Akupunktura z ciepłą igłą przyniosła znacznie większą poprawę kliniczną i mniejszą częstość nawrotów niż flunaryzyna. [1] Następujące parametry pomiarowe zostały zarejestrowane i ocenione: Inwentaryzacja HCP zawrotów głowy (DHI), wizualna skala analogowa (VAS) i czas trwania zawrotów głowy.

Akupunktura jest skuteczna w łagodzeniu rwy kulszowej

Naukowcy z Guangzhou Zengcheng Hospital of Traditional Chinese Medicine przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne i ustalili, że akupunktura z ciepłą igłą osiąga 96,15% całkowitej skuteczności w leczeniu bólu spowodowanego rwą kulszową. 

Porównując protokoły leczenia, porównano dwa rodzaje akupunktury. 

Dwie grupy otrzymały identyczne leczenie przy użyciu akupunktury; jednak jedna grupa otrzymała również akupunkturę ciepłą igłą poprzez moksypustię. Akupunktura z ciepłą igłą dawała 96,15% całkowitej skutecznej stopy w porównaniu z nieogrzewanymi igłami, która osiągnęła 69,23% całkowitej skutecznej stawki.

Akupunktura jest pomocna w przypadku utraty zapachu i smaku covid-19

Akupunktura wykazuje kliniczną skuteczność w powrocie do zdrowia po utracie węchu. Pacjenci z COVID-19 (koronawirusem) często doświadczają osłabienia węchu, z medianą powrotu zmysłów smaku i węchu w ciągu ośmiu dni. Jednak w przypadkach COVID-19 odnotowano długoterminowy wpływ zarówno na smak (smak), jak i węch. Badania nad zdolnością akupunktury do poprawy przywracania węchu wskazują, że jest to potencjalnie skuteczna metoda leczenia w łagodzeniu anosmii, dysosmii, zawrotów głowy, hiposmii, zaburzeń smaku i bezzębia w powrocie do zdrowia po wirusowym leczeniu.

Chińskie ziołolecznictwo w dobie COVID-19

Chińskie ziołolecznictwo zmniejsza śmiertelność z powodu COVID-19, stwierdza retrospektywne badanie przeprowadzone w szpitalu Wuhan nr 1. Szpital jest jednym z największych ośrodków specjalnie wyznaczonych do leczenia pacjentów z ciężką chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) z wykorzystaniem zintegrowanej tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM) i biomedycyny.

Od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. Chiny wspierają zintegrowane podejście do leczenia COVID-19 ze względu na wysoką śmiertelność w połączeniu z brakiem skutecznej szczepionki lub leczenia przeciwwirusowego. Promowane jest chińskie ziołolecznictwo (CHM) ze względu na jego „wieloskładnikowe i wielocelowe” cechy. Wyniki tego badania potwierdzają stosowanie CHM w połączeniu z leczeniem biomedycznym, stwierdzając, że znacznie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu COVID-19.

Akupunktura zmniejsza ataki migreny

Akupunktura zmniejsza częstotliwość napadów migrenowych bólów głowy. Naukowcy ze szpitali i uniwersytetów przetestowali określony zestaw punktów akupunkturowych pod kątem skuteczności klinicznej. Zespół 14 licencjonowanych akupunkturzystów (z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym każdy) przeprowadził 20 zabiegów akupunktury w randomizowanym, kontrolowanym badaniu. Każdy zabieg akupunktury trwał 30 minut. Pacjenci otrzymywali zabiegi akupunktury co drugi dzień przez pierwsze 10 sesji, następnie 9-dniową przerwę, a następnie kolejne 10 sesji akupunktury co drugi dzień.

Akupunktura jest skuteczna w łagodzeniu bólu związanego z rakiem

Badacze z Florida, Minnesota i Arizona Mayo Clinic znajdują systematyczne dowody przeglądowe wskazujące, że akupunktura jest bezpieczna i skuteczna w łagodzeniu bólu związanego z rakiem. Z badania wyłączono akupresurę i akupunkturę laserową; jednak uwzględniono igłowanie nitkowate, elektroakupunkturę, akupunkturę uszną, przezskórną elektrostymulację nerwów (PENS) i akupunkturę skóry głowy. Naukowcy zwracają uwagę, że wyłączenie akupresury i akupunktury laserowej z badań zmniejsza niejednorodność i poprawia jakość wyników.

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy