ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy 

W ostatnich latach wzrosła popularność akupunktury, jako metody wspomagającej leczenie konwencjonalne niepłodności. Pomimo tego, że akupunktura jest wciąż w niektórych kręgach uważana za podejrzaną, a wielu naukowców twierdzi, że wyższy odsetek ciąż w grupach pacjentek leczonych akupunkturą w porównaniu do grup kontrolnych, może być wynikiem efektu placebo, stosowanie akupunktury, jako dodatku do leczenia konwencjonalnego w zakresie technik wspomaganego rozrodu, jest coraz bardziej powszechne. Jednym z powodów krytyki, a rozbieżności w ocenie tych badań, może być brak standaryzacji, gdyż większość naukowców projektuje własne protokoły badań i unikalne receptury punktów akupunkturowych.

 

Z tego powodu trudno jest porównywać i oceniać różne badania i wykonywać jednorodne meta-analizy. Gdy chodzi jednak o to, czy i jak alternatywne sposoby postępowania zostały sprawdzone naukowo, należy zdać sobie sprawę, że wiele metod leczenia w medycynie konwencjonalnej również wykazuje brak rygorystycznych testów, a społeczność naukowa ogólnie nie uznaje, iż należy zaprzestać ich stosowania. Akupunktura w leczeniu niepłodności kobiet została dobrze udokumentowana w klasycznej chińskiej literaturze medycznej.


W ostatnich latach przeprowadzono kilka ciekawych, kontrolowanych badań naukowych, wykazujących wartość kliniczną akupunktury w leczeniu niepłodności zarówno żeńskiej, jak i męskiej. Wnioskiem jest stwierdzenie, że kobiety, które otrzymują zabiegi akupunktury przed i po transferze zarodków, mają większe szanse na ciążę. Akupunktura uszna wydaje się być cenną alternatywą dla leczenia niepłodności kobiet z powodu zaburzeń hormonalnych. Jest bardziej skuteczna niż terapia hormonalna i pozbawiona skutków ubocznych. Zastosowanie akupunktury w leczeniu niepłodności męskiej przyczynia się do poprawy ilości i jakości spermy. Zachodnia nauka ma kilka teorii na temat w jaki sposób akupunktura może wpływać na poprawę płodności, a jest wśród nich wpływ hamujący na współczulny układ nerwowy, poprawa przepływu krwi przez macicę i jajniki oraz wpływ na układ hormonalny. Akupunktura okazuje się najskuteczniejsza, gdy powodem niepłodności są zaburzenia funkcjonalne. Jej skuteczność nie została wykazana, gdy u podłoża niepłodności leży problem strukturalny, jak na przykład niedrożne jajowody czy nieprawidłowo ukształtowane najądrze.
Badanie przeprowadzone w 2004r. przez ośrodek w Kolorado, zajmujący się problemami płodności i rozrodu (Reproductive Medicine and Fertility Center) wykazało, że 51% kobiet, poddanych procedurze IVF i równocześnie leczeniu akupunkturą, zaszło w ciążę, podczas gdy tylko 36% kobiet zaszło w ciążę, u których zastosowano wyłącznie IVF. Ta druga grupa miała także wyższy wskaźnik poronień (20%) w porównaniu do kobiet, u których stosowano równocześnie akupunkturę (8%).


Badania przeprowadzone w 2005r. na Uniwersytecie w Szanghaju w Chinach wykazały korzystny wpływ akupunktury na leczenie pacjentów z niepłodnością męską. Z mężczyzn, którzy brali udział w badaniu, grupa u której stosowano równocześnie akupunkturę, miała większy odsetek plemników w nasieniu, a także ich struktura i morfologia były bardziej prawidłowe, w porównaniu z grupą mężczyzn, u których nie stosowano akupunktury.


W celu osiągnięcia korzyści z leczenia akupunkturą pacjenci powinni poddawać się zabiegom minimum raz w tygodniu przez kilka miesięcy. Każda sesja to czas około jednej godziny. Kluczowe jest znalezienie wykwalifikowanego akupunkturzysty. Upewnij się, czy osoba, do której zwracasz się o pomoc, posiada odpowiednie kwalifikacje. Dobrym sposobem jest także poproszenie znajomych o rekomendacje.

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy