ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy 

Sezonowa Choroba Afektywna
(‘Depresja Zimowa’)

Długie noce i pochmurne dni zimowe mogą wywołać u niektórych osób uczucie obniżenia nastroju. Stan ten nazywamy Sezonową Chorobą Afektywną – SAD lub ‘Zimową Depresją’. Uważa się, iż SAD spowodowana jest zaburzeniami równowagi w produkcji melatoniny - „hormonu snu”. Zwiększenie poziomu światła może spowodować redukcję produkcji „hormonu snu” w ten sposób redukując objawy związane z chorobą.

Terapia światłem jest standardowym leczeniem afektywnych zaburzeń i związanych z nimi objawów

  • Zespół chronicznego zmęczenia
  • Obniżona motywacja
  • Zwiększona potrzeba snu

Terapia Światłem BIOPTRON zapewnia efektywne widmo światła, bez promieniowania UV o natężeniu co najmniej 10 000 luksów, które jest skuteczne w leczeniu SAD.

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy