W początkach fotomedycyny, jako nowoczesną formę leczenia wykorzystywano głównie światło z zakresu podczerwieni i ultrafioletu. Na początku lat 80-tych, zespół naukowców stworzył źródło światła oparte na laserze, ale pracujące w niemal całym spektrum światła widzialnego i po części w podczerwieni.

Badania ujawniły właściwości fizyczne mające podstawowe znaczenie dla skuteczności leczenia światłem. W oparciu o tę technologię powstał System Leczenia Światłem BIOPTRON.

Terapię Światłem BIOPTRON zarejestrowano, jako formę zapobiegania, leczenia i rehabilitacji. BIOPTRON AG nieprzerwanie współpracuje z ekspertami, badaczami i lekarzami z różnych stron świata nad badaniem właściwości i skuteczności leczniczej Światła Lampy BIOPTRON.