ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy 

W wyniku tempa współczesnego życia i wielu stresujących sytuacji coraz więcej ludzi cierpi na bóle głowy. Ból głowy jest jednak tylko objawem tego, co się dzieje i to wcale niekoniecznie w głowie. Problemy innych części ciała i narządów wewnętrznych mogą przejawiać się jako bóle głowy. Dlatego też, sięgania po leki przeciwbólowe czy przeciwmigrenowe nie można traktować jako leczenia. Jest to jedynie sposób, aby zlikwidować objaw, a nie przyczynę bólu głowy.

Migrena

Migreną w medycynie zachodniej nazywamy nawracające bóle głowy z nieznanych przyczyn. Typowe migreny są jednostronne, pulsujące, o różnym nasileniu, niekiedy bardzo dużym, uniemożliwiającym wręcz codzienne, zwykłe aktywności, często z objawami towarzyszącymi, takimi jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, zapachy i hałas. Objawy te są na ogół uważane za zaburzenia nerwowo-naczyniowe, które często są wywoływane przez stres, zmęczenie, bezsenność, miesiączkę i czynniki pogodowe.

Z punktu widzenia TMCh, migrena jest głównie uważana z inwazję Wiatru i Ognia, które zaburzają przepływ Krwi i Qi w obrębie głowy. Dużą rolę w rozwoju migren odgrywają zaburzenia czynności Wątroby. Leczenie ma na celu doprowadzenie do równowagi w obiegu czynnościowym Wątroby, usunięcie czynników patogennych oraz odblokowanie meridianów. Plan leczenia dobiera się indywidualnie do konkretnych wzorców dysharmonii.

 

Stosowanie leków przeciwbólowych można zaś przyrównać do wyłączania alarmu przeciwpożarowego, gdy coś się pali. Ból głowy lub inne dysfunkcje są najczęściej wołaniem organizmu o pomoc. Ponieważ przyczyny mogą być różnorodne, każdy pacjent powinien być diagnozowany indywidualnie i to najlepiej z wykorzystaniem zdobyczy medycyny zachodniej oraz wiedzy i doświadczenia medycyny wschodniej równocześnie.

Bóle głowy

W TMCh głowa jest określana jako „miejsce spotkania Yang” i „mieszkanie Yang”, co oznacza, że jest ona ściśle powiązana z całym ciałem, a wszystkie organy są za nią odpowiedzialne i ją odżywiają. Ponadto TMCh utrzymuje, ze mózg jest Morzem Szpiku, który pochodzi z Esencji Nerek. Głowa łączy się z narządami wewnętrznymi za pomocą meridianów, a ze światem zewnętrznym poprzez otwory. Gdy czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne utrudniają przepływ energii w meridianach, zakłócają dopływ składników odżywczych do głowy lub blokują otwory, mogą powstać bóle głowy i migreny. Ponieważ jest wiele czynników wyzwalających bóle głowy, różnorodność przyczyn, różnice w częstości występowania, nasileniu dolegliwości, objawów towarzyszących oraz lokalizacji, diagnostyka bólów głowy i migren może być prawdziwym wyzwaniem dla lekarza.

Lekarz TMCh swoją diagnozę opiera na wywiadzie, obserwacji pacjenta, badaniu pulsów (a przez to stanu poszczególnych narządów wewnętrznych i ich obiegów czynnościowych) oraz oglądaniu języka i badaniu palpacyjnym pacjenta. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają określić zaistniałe wzorce dysharmonii u pacjenta i wdrożyć stosowne postępowanie.

 

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy