ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy 

Wyniki badań, opublikowanych w 2010 roku wykazują, że akupunktura zastosowana w leczeniu bezdechu sennego, daje natychmiastowe efekty pod postacią redukcji nocnych zdarzeń oddechowych, zaburzeń snu, niskiego poziomu tlenu we krwi. Badacze postawili hipotezę, że poprawa ta jest spowodowana wpływem akupunktury na układ serotoninergiczy oraz jej działaniem przeciwzapalnym. Zarówno akupunktura, jak i elektroakupunktura okazały się skuteczne.

Badacze wykorzystali tradycyjne techniki i punkty akupunkturowe podczas badania. Punkty były stymulowane do momentu uzyskania deqi (odczucie ciężaru, rozpierania) z każdego punktu. Stymulacja trwała 30 min.

W ocenie wykorzystano elektroencefalografię, elektromiografię oraz elektrokardiografię. Oceniano oddychanie, przepływ ustny, wysycenie krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów, podzielonych w sposób przypadkowy na cztery grupy: pacjentów poddanych akupunkturze manualnej, elektroakupunkturze 10 Hz, elektroakupunkturze 2 Hz oraz grupę kontrolną.

Już po pierwszej sesji uzyskano poprawę w nasileniu objawów związanych z bezdechem sennym, przy czym akupunktura manualna i elektroakupunktura 10 Hz okazały się być skuteczniejsze niż elektroakupunktura 2 Hz.

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy