ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy 

Depresja jest zaburzeniem nastroju charakteryzującym się zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi objawami, które mogą znacznie utrudniać funkcjonowanie. Osoby z depresją często cierpią z powodu złych nawyków snu, płaczliwości, lęku, niepokoju, słabej pamięci, problemów z koncentracją, bólów mięśni, zaburzeń żołądkowych. W skrajnych przypadkach pacjenci stają się bezradni.


Współczesna medycyna stosuje w leczeniu depresji psychoterapię i / lub leki antydepresyjne. Tradycyjna medycyna chińska (TCM) ma na celu leczenia określonych objawów przy użyciu różnorodnych technik, takich jak akupunktura, zioła chińskie, masaż tui-na i qigong, czyli ćwiczenia mające za zadanie przywrócenie w organizmie równowagi energetycznej. Podczas zabiegu  akupunktury umieszcza się cienkie igły w różnych punktach akupunkturowych , w celu pobudzenia  przepływu energii. Choć akupunktura jest przede wszystkim wspaniałym środkiem zapobiegawczym, okazała się także skuteczna w leczeniu bólu i schorzeń przewlekłych. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych, na całym świecie badania sugerują, że zastosowanie akupunktury w leczeniu pacjentów z depresją ma pozytywny wpływ na całościowy wynik terapii, zwłaszcza, gdy akupunktura stosowana jest w połączeniu z psychoterapią i innymi rodzajami terapii.
Psycholog John Allen z Uniwersytetu Arizona w Tucson oraz  Rosa Schnyer przeprowadzili pierwsze kontrolowane badanie leczenia objawów depresji z wykorzystaniem akupunktury. W podwójnie ślepym badaniu z randomizacją, 34 depresji u kobiet, które spełniły kryteria diagnostyczne DSM-IV, zostały przypisane do jednej z trzech grup terapeutycznych na okres ośmiu tygodni. Pierwsza grupa otrzymywała leczenie akupunkturą, z wykorzystaniem punktów akupunkturowych specjalnie dostosowanych do ich objawów depresji. Druga grupa otrzymała ogólną akupunkturą, nie ograniczającą się do objawów depresji, a trzecia grupa została umieszczona na liście oczekujących na leczenie akupunktura, ale nie była leczona. Badania wykazały, że w grupie pacjentek, w której wykorzystano specyficznie dostosowane punkty akupunktury wystąpiło znaczące zmniejszenie objawów, w porównaniu do grupy, u której zastosowano leczenie nieswoiste. Co więcej, ponad 50% uczestników nie spełniło kryteriów diagnostycznych DSM-IV depresji po okresie terapii.


Wyniki badań sugerują, że akupunktura może być porównywalnie skuteczna, jak inne rodzaje terapii, mające na celu łagodzenie objawów depresji, zazwyczaj używane w medycynie Zachodu. Chociaż te wyniki są obiecujące i WHO zatwierdziło wykorzystanie akupunktury w leczeniu depresji, dalsze badania kliniczne, obejmujące większe grupy pacjentów, są niezbędne do dalszego udowadniania skuteczności nowej nadziei na ulgę.

Serdecznie zapraszamy wszytkich pacjentów również z okolic Świecie, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Gniezno, Włocławek, Piła na konsultacje do gabinetu ul. Jagiellońska 109 w Bydgoszczy